საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის რეალიზაცია

ბოკ - ბლოკ ოპერეიტინგ კომპანი - არის ბლოკ ენერჯი გსს-ს შვილობილი კომპანია, დამოუკიდებელ ასბ (AIM)- ში რეგისტრირებული ნავთობისა და გაზის კომპანია, რომელიც აწარმოებს მოპოვებას და განვითარებას საქართველოს რესპუბლიკაში.

ბოკ -ის შესახებ

ინოვაციური საერთაშორისო ბურღვის ტექნოლოგიის გამოყენება საქართველოს მდიდარი ენერგეტიკული პოტენციალის რეალიზაციისთვის

პროექტები

ნავთობისა და გაზის მოპოვების სწრაფი ზრდისთვის სრულად დაფინანსებული რამოდენიმე ჭაბურღილის ბურღვის პროგრამის განხორციელება

საქართველოს შესახებ

სტაბილური ლიბერალური დემოკრატია, სწრაფად მზარდი ეკონომიკით და გამყარებული ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურით