ბოკ -ის შესახებ

ქართული გამოცდილებისა და საერთაშორისო ინოვაციების შერწყმა

BOC LLC – the Block Operating Company – is the operations subsidiary of Block Energy PLC, an AIM-listed independent oil and gas company focused on production and development in Georgia.

ბოკ-ს შემოაქვს საუკეთესო ტექნოლოგიები, რომლების შეთავაზება საქართველოსთვის შეუძლია საერთაშორისო ნავთობისა და გაზის დარგს, რითაც მოხდება სამი სალიცენზიო ფართობების მდიდარი პოტენციალის რეალიზაცია სრულად დაფინანსებული რამოდენიმე საბურღი პროგრამის საშუალებით.

ბლოკ ენერჯის აქვს 100% სამუშაო ინტერესი თბილისის მახლობლად უაღრესად პერსპექტიული დასავლეთ რუსთავის ხმელეთის საბადოზე, რომლის სხვადასხვა გეოლოგიურ ჰორიზონტებიდან მიღებული იქნა ნავთობი და გაზი, და აქვს 100% და 90% -ანი ინტერესი, ასევე თბილსთან ახლოს მდებარე, ნორიოსა და საცხენისის ნავთობის საბადოებზე.

ქართული ინდუსტრიის გამოცდილების საერთაშორისო ნიჭის შერწყმით, ბოკ– ს ღრმად აქვს გააზრებული ქვეყნის ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურა და აქვს დამყარებული მჭიდრო პარტნიორობა რეგიონის ენერგოკომპანიებთან და ლიცენზიის ყველაზე მნიშვნელოვან მფლობელებთან.

ბოკ-ი და ბლოკი ინვესტორებს თავაზობენ საქართველოს მზარდ ეკონომიკაში შესვლის ზუსტ ადგილს და ნავთობზე/გაზზე მაღალ რეგიონალურ მოთხოვნილებას.