კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Respecting our website users' privacy

პრინციპები

ბოკ-ი (ბლოკ ოპერეიტინგ კომპანი) პატივს სცემს ჩვენი ვებ-გვერდის მომხმარებელთა კონფიდენციალურობას. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმძღვანელობს რამდენიმე ფუნდამენტურ პრინციპებით:

  • ჩვენი მომხმარებლისაგან ჩვენ არ ვითხოვთ ზედმეტი ინფორმაციის მიღებას. ჩვენ მხოლოდ ვინახავთ ან ვითხოვთ იმ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ვებ – გვერდის დატვირთვის და ონლაინ გაგზავნების სიის მონიტორინგისთვის.
  • ჩვენ არ გადავცემთ ჩვენი მომხმარებლების პირად ინფორმაციას, თუ არ მოგვმართავენ ამის გაკეთებას კანონის შესაბამისად ან ჩვენი უფლებების დასაცავად.
  • ჩვენ არ ვინახავთ ჩვენს სერვერებზე პირად ინფორმაციას, თუ ეს არ არის საჭირო ჩვენი გვერდის მიმდინარე ოპერაციისთვის.

ვებგვერდის მნახველები

ვებ –გვერდების ოპერატორების უმეტესობის მსგავსად, ბოკ-იც აგროვებს ინფორმაციას იმ სახით, რომელსაც ვებ – ბრაუზერები და სერვერები ჩვეულებრივად აწოდებენ: ბრაუზერის ტიპი, ენის უპირატესობა, საიტის მითითება და თითოეული მომხმარებლის მოთხოვნის თარიღი და დრო. ეს მონაცემები პირადად არ აიდენტიფიცირებენ ჩვენს მომხმარებლებს და ჩვენ არ ვაქვეყნებთ მათ. ჩვენი შეგროვების მიზანია: უკეთესად გავიგოთ როგორ იყენებენ ჩვენი მომხმარებლები ჩვენს ვებ-გვერდს.

ჩვენ არ ვაგროვებთ პოტენციალურად პერსონალურ- მაიდენტიფიცირებულ ინფორმაციას, როგორიცაა ინტერნეტ – პროტოკოლის (IP) მისამართები: ჩვენ არ ვუშვებთ კომენტარს ჩვენს ვებგვერდზე ან მასზე ვინმე სხვა პირის შესვლას, გარდა ვებგვერდის ადმინისტრატორებისა (ბოკ- ის მიერ დასაქმებული).

პერსონალური-საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის შეგროვება

ჩვენი ვებგვერდის გარკვეული მნახველები ირჩევენ ურთიერთობას ფუნქციასთან, რომელიც დართავს ნებას პიროვნების იდენტიფიკაციზე შესაბამისი ინმფორმაციის შეყვანით. საკონტაქტო გვერდის მოთხოვნის ფორმა მომხმარებლებს სთხოვს წარმოადგინონ თავიანთი სახელი, გვარი და ელ.ფოსტის მისამართი, რათა შევძლოთ მისთვის პასუხის გაგზავნა. ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ აუცილებელ ინფორმაციას ურთიერთქმედების მიზეზის შესრულებისთვის, და არ ვავრცელებთ (ვახმაურებთ) მას მესამე პირებზე.

ვებ-გვერდის სტატისტიკები

ჩვენ ვიყენებთ „გუგლ ანალიტიკს“-ის (Google Analytics) მომსახურებას, რომ შევაგროვოთ სტატისტიკური მონაცემები ჩვენი ვებ გვერდის– მომხმარებლების ურთიერთქმედების შესახებ. მაგალითად, ჩვენ ვაკვირდებით საიტის ყველაზე პოპულარულ გვერდებს, მომხმარებლების მიერ დახარჯული დროის ხანგრძლივობას და იმ ადგილებს, საიდანაც ხდება გვერდების მოთხოვნა. ჩვენ არ ვაჩვენებთ ამ ინფორმაციას საჯაროდ, ან არ ვაწვდით მას სხვებს, გარდა როგორც ქვემოთ არის აღწერილი.

პიროვნების საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დაცვა

ჩვენ ვხსნით პოტენციურად პერსონალურ- დამადასტურებელ და პერსონალურ- დამადასტურებელ ინფორმაციას მხოლოდ მისი თანამშრომლების, კონტრაქტორებისა და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, რომლემბმაც (i) უნდა იცოდენ ეს ინფორმაცია, რათა ბოკ- ის სახელით გადაამუშავონ იგი, და (ii) რომლებიც შეთანხმდნენ, რომ არ გაახმაურებენ მას. ზოგიერთი თანამშრომელი, კონტრაქტორი და ასოცირებული ორგანიზაცია შეიძლება განთავსდეს თქვენი ქვეყნის გარეთ; ბოკ-ის ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით მათ ასეთი ინფორმაციის გადაცემაზე.

ბოკ-ი არ იქირავებს ან გაყიდის ვინმეზე პოტენცირად პირად და პირად ინფორნაციას. გარდა მისი თანამშრომლებისა, კონტრაქტორებისა და მათთან ასოცირებული ორგანიზაციებისა, როგორც ზემოთ არის აღწერილი, ბოკ-ი ხსნის პოტენციური პირად და პირად ინფორმაციას მხოლოდ სასამართლოს დადგენილების ან მთავრობის სხვა მოთხოვნის საპასუხოდ, ან როდესაც ბოკ-ი თვლის, რომ გახსნა წარმოადგენ დასაბუთებულ აუცილებლობას ბოკ-ის ქონების ან უფლებების, მესამე პირების ან საერთოდ საზოგადოების დასაცავად.

ბოკ-ი იღებს ყველა გონივრულ აუცილებელ ზომებს, რათა დაიცვას უნებართვო წვდომისაგან, პიროვნების პოტენციურად დამადასტურებელ და დამადასტურებელ ინფომაციის გამოყენებისაგან, შეცვლისაგან ან განადგურებისაგან.

სერვერის პაროლები

„ქუქი“-ფაილი არის ინფორმაციის სტრიქონი, რომელიც ვებ-გვერდს ინახავს მომხმარებლის კომპიუტერში, და რომ მნახველთა ბრაუზერი უზრუნველყოფს ვებ-გვერდთან წვდომას ყოველ ჯერზე მნახველის დაბრუნებისას. ჩვენ ვიყენებთ ქუქი – ფაილებს მნახველების იდენტიფიცირებისთვის და კონტროლისთვის, მათი ვებგვერდის გამოყენების მონიტორინგისთვის. ჩვენს გვერდის მომხმარებლებს, რომელთაც არ სურთ ქუქი-ფაილების განთავსება თავის კომპიუტერში, გვერდის გამოყენებამდე უნდა დააყენონ თავისი ბრაუზერი ქუქი-ფალიების უარყოფაზე.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეცვლა

ჩვენი შეხედულებისამებრ, ჩვენ შეიძლება პერიოდულად შევცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ეს ცვლილებები ყოველთვის დაუყოვნებლივ განთავსდება ამ გვერდზე. ჩვენი ვებ-გვერდის მუდმივი გამოყენება ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ, წარმოადგენს ამგვარი ცვლილების მიღებას.