პროექტები

წარმოების და კვლევების პოტენციალის შერწყმის აქტივები

ბოკ-ი ახორციელებს სრულად დაფინანსებულ რამოდენიმე ბურღვის პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს ნავთობის მოპოვების სწრაფ ზრდას და გაზის მრავალ აღმოჩენის შეფასებას საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან ახლო მდებარე სამ საბადოზე.

 • დასავლეთ რუსთავის ფართობზე ნავთობის მოპოვების გაზრდისთვის და მომავალი კაპიტალური პროგრამების დაფინანსებისთვის, ჰორიზონტალური გვერდითი ლულების ბურღვა
 • არსბული გაზის საბადოზე აღმოჩენილი გაზის შეფასება და ახალი გაზის ჭაბურღილების ბურღვა
 • საბადოს მოწყობილობების გაფართოება მოპოვების მოცულობის გაზრდისთვის 4000-5000 ბარელი/დღეში სიდიდემდე
 • 3D სეისმური სამუშაოების შედეგების ანალიზი დასავლეთ რუსთავის სიღრმული აგებულობის დეტალურ გაგებისთვის
 • დამატებითი ლიცენზიების მიღება საქარველოი და ზოგადად რეგიონში

დასავლეთ რუსთავი

 • 100% სამუშაო ინტერესი ლიცენზიაში ნავთობისა- და გაზის საწარმოო პოტენციალით
 • დადასტურებული ნავთობის საბადო, საიდანაც მოპოვებულია 41 მლნ ბარელი მსუბუქი ნედლეულით, და სადაც დარჩენილია დაახლოებით 0,9 მლნ ბარელი 2P ჯამური რეზერვები შუა ეოზინში
 • 38 მლნ ბარელი 2C ჯამური პირობითი რესურსები შუა, ზედა და ქვედა ეოცენში (კონდესატი)
 • 608 მლრდ კუბ.ფუტი 2C ჯამური პირობითი რესურსები მიზნობრივ ეოცენ/ცარცულ ვერტიკალურ ჭაბურღილებში, რომლებმაც ტესტირებისას აჩვენეს 1-1.5 მლნ.კუბ.ფუტი/დღეში
 • ძველი ჭაბურღილები, რომლებშიც მიღებულია ნავთობი და გაზი სხვადასხვა გეოლოგიურ ჰორიზონტებიდან
 • 3D სეისმური სამუშაოებზე დაყრდნობით, ახალი ჭაბურღილის ბურღვის შესაძლებლობა
 • ძალიან დაბალი თვითღირებულება და კარგი ფისკალური პირობები: 25 (+5) წელი, როემლიც დაიწყო 2018 წლის 1 სექტემბრიდან კპა -ით (კომპეტენტური პირების ანგარიში), რომელიც უნდა განახლდეს 3D სეისმიკის დასრულების და ინტერპრეტაციის შემდეგ
 • რუსთავის ინდუსტრიულ კომპლექსიდან 10 კმ მანძილზე დაშორებული ინდუსტრიული გაზის ბაზარი
 • დაბეგვრის ან აღმოჩენის ბონუსის გარეშე

ნორიო

 • 100% სამუშაო ინტერესი დაბალი თვითღირებულების წარმოებისა და განვითარების შესაძლებლობებით, არსებული მოწყობილობებით და მარკეტინგის პროცესით
 • დამტკიცებული ნავთობის საბადო 1.8 მლნ.ბარლი მსუბუქი ნათობით, რომელიც დღესაც მოპოვებაშია
 • რეზერვების/რესურსების მნიშვნელოვანი პოტენციალით, 1.6 მლნ.ბარელი ნავთობის 2P ჯამური რეზერვებით და ნავთობის 7.2 მლნ.ბარელი ჯამური (2C) პირობითი რესურსები
 • დაბალი კაპიტალური ხარჯებით არსებული ჭაბურღილების განმეორებითი დასრულების შესაძლებლობები, და ახალი ჰორიზონტალური ჭაბურღილების პერსპექტივები
 • კეთილმოწყპბილიო სასაწყობო მოწყობილობები ადგილზე
 • პწგხ -ს მიმზიდველი პირობები 100% საოპერაციო ხარჯების ამოღებით
 • ბლოკი ინარჩუნებს დარჩენილი მოპოვების 50% -ს როგორც ნავთობის ხარჯს, ხოლო დარჩენილი მოგება, იყოფა 50:50 სახელმწიფოსთან, ხარჯების აღდგენის ეტაპის განმავლობაში
 • პირობები ძალაშია 2026 წლამდე, 5 წლიანი განახლების შესაძლებლობით

საცხენისი

 • 90% სამუშაო ინტერესი საბადოზე, რომლის ნავთობის ჯამური მოპოვება 500,000 ბარელია
 • რეზერვების/რესურსების მნიშვნელოვანი პოტენციალი, დაახლოებით 4 მლნ.ბარელი ნაბთობის 2P ჯამური რეზერვებით; 27,8 მლნ.ბარელი ჯამური (2C) ნავთობის პირობითი რესურსებით, და 16,4 მლრდ კუბ.ფუტი (2C) გაზის პირობითი რესურსებით
 • პწგხ -ს მიმზიდველი პირობები 100% საოპერაციო ხარჯების ამოღებით
 • ბლოკი ინარჩუნებს დარჩენილი მოპოვების 50% -ს როგორც ნავთობის ხარჯს, ხოლო დარჩენილი მოგება, იყოფა 50:50 სახელმწიფოსთან, ხარჯების აღდგენის ეტაპის განმავლობაში
 • პირობები ძალაშია 2026 წლამდე, 5 წლიანი განახლების შესაძლებლობით

დამატებითი ინფორმაცია

ბლოკ ენეჯის ლიცენზიებზე სრული ინფორნაცია შესაძლებელია ბლოკის ვებგვერდზე.